Stabburveien - Høiendal VA rehabilitering - Anbud - Norges Kommunekalender

Stabburveien - Høiendal VA rehabilitering

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Org.nr: 940039541
Telefon: 69306000
Web: www.fredrikstad.kommune.no/ E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Primær kontakt: Glenn Sakshaug
Primær kontakt e-post: glesak@fredrikstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Fredrikstad
Sammendrag: Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende sanering av vann- og avløpsledninger langs Høiendal og Stabburveien. I prosjektet inngår fjerning av eksisterende VA-anlegg i traseen og bygging av nytt VA-anlegg.Prosjektet er delt i to traseer. Hovedtrase (Høiendal) har en lengde på ca 400 meter og sidetrase (gang- og sykkelveg) har en lengde på ca 50 meter.Dimensjoner på ledninger er:- SP 250 PVC- OV 400 PP DV, OV 500 PP DV og OV 800 PP DV- VL 180 PE og VL 355 PEFullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.Entrepriseform er utførelsesentreprise.Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no