2020/28088 - Fv 29 Einunna bru med tilstøtende veg - Anbud - Norges Kommunekalender

2020/28088 - Fv 29 Einunna bru med tilstøtende veg

Oppdragsgiver: Innlandet fylkeskommune Org.nr: 920717152
Telefon: 62000880
Web: innlandetfylke.no/ E-post: post@innlandetfylke.no
Primær kontakt: Kari Bretten Bakken
Primær kontakt e-post: kari.bretten.bakken@innlandetfylke.no
Sammendrag: Utgangspunktet for prosjektet er utskifting av Einunna bru på grunn av dens tilstand. Ny bru skal etableres nedstrøm eksisterende bru, tilstøtende veg på en strekning ca 650 meter skal rettes opp for å optimalisere veglinje mot ny plassering av bru over elven.Eksisterende Einunna bru skal være åpen for trafikk anleggsperioden, inntil ny bru kan påsettes trafikk, deretter skal eksisterende Einunna bru rives og fjernes. Som en del av prosjektet skal blant annet to avkjøringer på østsiden av brua samles til felles avkjøring.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no