Totalentreprise - Ny 2,9 km vannledning til Eidbukt - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise - Ny 2,9 km vannledning til Eidbukt

Oppdragsgiver: Sortland kommune Org.nr: 847737492
Telefon: 76109000
Web: www.sortland.kommune.no/ E-post: postmottak@sortland.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76109000
Primær kontakt: Brynjulv Øverby
Primær kontakt e-post: bry@sortland.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Sortland
Sammendrag: Ny vannledning, 2,9 km.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no