Kjølnes ungdomskole - ombygging / tilbygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Kjølnes ungdomskole - ombygging / tilbygg

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune Org.nr: 939991034
Telefon: 35547000
Web: www.porsgrunn.kommune.no/ E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Primær kontakt: Gunnvor Svartdal
Primær kontakt e-post: gunnvor.svartdal@porsgrunn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Porsgrunn
Sammendrag: Porsgrunn Kommune ønsker å anskaffe en totalentreprenør til prosjektet «Ombygging og tilbygg Kjølnes Ungdomsskole» på gnr 377 og bnr 107, 130 og 15, i Porsgrunn Kommune. Prosjektet består blant annet av teknisk oppgradering av skolens ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg, ombygging oppgradering av ulike arealer, etablering av nye toalettfasiliteter samt utvidelse av personalfløyen. Tiltaket inkluderer også utomhus opparbeidelse iht. utomhusplan og øvrig beskrivelse.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no