Utbetring av VA Gate 5 Måløy - Anbud - Norges Kommunekalender

Utbetring av VA Gate 5 Måløy

Oppdragsgiver: Kinn kommune Org.nr: 820956532
Telefon: 57756000
Web: kinn.kommune.no E-post: post@kinn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91359670
Primær kontakt: Tore Dammerud
Primær kontakt e-post: tore.dammerud@kinn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Vågsøy
Sammendrag: Gjennom denne anskaffinga vil oppdragsgjevar inngå kontrakt med entreprenør for graving i eksisterende kommunal vei, legging av nye VA-ledninger, og gjenoppbygging av vei. Oppdraget skal utføres i gate 5, Måløy Kinn kommune. Krav til utførande entreprenør er sentral godkjenning. VA-leidningar skal utføres av rørlegger med sentral godkjenning innanfor området. Omfanget er definert i vedlegga 1A til 1L.Oppdraget skal utføres innanfor perioden mai-august 2020.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no