VA Marienlund - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Marienlund

Oppdragsgiver: Alta kommune Org.nr: 944588132
Telefon: 78455000
Web: www.alta.kommune.no E-post: postmottak@alta.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 78455000
Primær kontakt: Kjetil Jørgensen Krane
Primær kontakt e-post: kjekra@alta.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Sammendrag: Alta kommune skal bygge nytt ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann i Marienlund. Ledningene kobles til eksisterende nett i hver ende av traséen. Eksisterende private stikkledninger kobles til underveis.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no