Entreprise 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt - Anbud - Norges Kommunekalender

Entreprise 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune - vann og avløp Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no/ E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Primær kontakt: Anatoly Tore Thorsen
Primær kontakt e-post: anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Etablering av nytt oppvarmet fortau med fjernvarme, bygging av ny veg ca. 100m. Montering av nye sluker. Etablering av VA-anlegg ca. 200m. Etablering av nye kabelrør, trekke kabel, montering av nye gatelys og etablering av elektro i kummer. Istandsetting av berørte side vegarealer.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no