Utførelsesentreprise (Generalentreprise) Veg og VVA-anlegg Søndenå sør- Synebergvegen, - Anbud - Norges Kommunekalender

Utførelsesentreprise (Generalentreprise) Veg og VVA-anlegg Søndenå sør- Synebergvegen,

Oppdragsgiver: Vindafjord Tomteselskap AS Org.nr: 995051427
Telefon: 45865508
Kontaktpunkt: +47 45865508
Primær kontakt: Morten Helland
Primær kontakt e-post: morten@minbit.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Vindafjord
Sammendrag: Vindafjord Tomteselskap ber om tilbod på opparbeiding av Veg- og VVA for utviding av Søndenå-feltet, Synebergvegen. Byggjeområdet er regulert med 15 tomter, og det skal byggast ca. 555 lm nye tilkomstvegar med VVA-grøfter, samt ein leikeplass med utstyr. Søre deler av området har gran/plantefelt. Plantefelt vert tatt ut av eigen skogsentreprenør i forkant oppstart anleggsarbeida - men etter endeleg vedtak om utbygging. Telenor har hovudlinje gjennom området som under byggeperioden må leggast om og skal vere i permanent drift under heile byggeperioden. Tilsvarande har Haugaland Kraft høgspentlinje der nedtrekk frå luftspenn til grøft flyttast lenger vest. Midlertidig omlagt høgspent skal ha drift under heile byggjeperioden. Permanent omlegging i Veg 1.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no