Åssiden vgs. -Tekking av takfolie Bygg G - Anbud - Norges Kommunekalender

Åssiden vgs. -Tekking av takfolie Bygg G

Oppdragsgiver: Viken fylkeskommune Org.nr: 921693230
Telefon: 32300000
Web: www.viken.no E-post: post@viken.no
Primær kontakt: Åse Barsnes Skattum
Primær kontakt e-post: aseska@viken.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Viken fylkeskommune inviterer til konkurranse i forbindelse med tekking av takfolie Bygg G på Åssiden vgs.Det skal utføres omlegging av takfolie på resterende takareal på Bygg-G ved Åssiden vgs.Ett av takene ble skiftet sommeren 2019 og de gjenværende to tak skal skiftes sommeren 2020. For ytterligere informasjon av arbeidene vises det til kravspekk og tegning.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 587900 - Taktekking | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no