VL Skrettingland - Høg-Jæren - Anbud - Norges Kommunekalender

VL Skrettingland - Høg-Jæren

Oppdragsgiver: Hå kommune Org.nr: 964969590
Telefon: 51793000
Web: www.ha.kommune.no/ E-post: post@ha.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90547092
Primær kontakt: Svein Asgeir Vigrestad
Primær kontakt e-post: sveinasgeir.vigrestad@ha.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Hå
Sammendrag: Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om etablering av ca 2,8 km ledningsgrøft for vannledning, betongarbeid for trykkreduksjonsstasjon og kabelarbeider.Konkurransen vil gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse med dialog, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2. Regler for utvelgelse av tilbydere til dialog fremgår av kap. 3.6 i vedlagt konkurransegrunnlag.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no