Totalentreprise Varmepumpeanlegg - Soknedal Skole, Midtre Gauldal Kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise Varmepumpeanlegg - Soknedal Skole, Midtre Gauldal Kommune

Oppdragsgiver: Midtre Gauldal Kommune Org.nr: 970187715
Telefon: 72403000
Web: www.mgk.no E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Primær kontakt: Tore Lilleaker
Primær kontakt e-post: tolill@mgk.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Midtre Gauldal
Sammendrag: Prosjektet omfatter etablering av ny varmepumpe komplett med alle tilhørende arbeider ved skolen. Det skal benyttes varmepumpe med prinsipp «vann-vann». Energi skal hentes fra energibrønner. Ny varmepumpe skal plasseres i eksisterende varmesentral og den skal tilknyttes som vist på vedlagte prinsippskisse.I entreprisen skal alle arbeider inkluderes for et komplett anlegg, prosjektert, levert, montert ogigang kjørt.
Bransje(r): 62090 - Varmepumper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no