Vannforsyning Hovlandshagen - Anbud - Norges Kommunekalender

Vannforsyning Hovlandshagen

Oppdragsgiver: Sweco Norge AS (Hovedenhet) Org.nr: 967032271
Telefon: 67128000
Web: www.sweco.no E-post: post@sweco.no
Primær kontakt: Jan Otto Johannesen
Primær kontakt e-post: janotto.johannessen@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bømlo
Sammendrag: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS inviterer med dette til tilbudskonkuranse for bygg- og anleggsarbeider for følgende nyanlegg:- Levering og legging av nye sjøledninger for vannforsyning mellom Vorlandsvågen og Rundøya ved innseilingen til Langevåg.- Levering og legging av ny sjøledning for prosessvann fra Vorland vannbehandlingsanlegg, inkludert utløpsarrangement i Vorlandsvågen vest for Rundøya.- Landtak og kryssing av Rundøya med konvensjonelt grøfteanlegg, inkludert levering og bygging av to nye Ø2000 mm vannkummer med armatur.- Legging av ny, midlertidig vannforsyning mellom Rundøya og Hovlandshagen næringsområde.- Legging av 3 rørender ut i sjø fra Rundøya for fremtidig vannforsyning- Det er tatt med opsjon på levering og legging av sjøledning som forhåndsbelastet PE-rør som alternativ til betonglodd og konvensjoell PE-rør.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no