Fv. 468 Tonstad - Seland bru. Gang og sykkelveg - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 468 Tonstad - Seland bru. Gang og sykkelveg

Oppdragsgiver: Agder fylkeskommune Org.nr: 921707134
Telefon: 38050000
Web: www.agderfk.no E-post: postmottak@agderfk.no
Primær kontakt e-post: firmapost@agderfk.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder
Sammendrag: Arbeidet er delt opp 3 «byggetrinn». Byggetrinn 1 er bygging av komplett gang og sykkelveg.Byggetrinn 2 og 3 er opsjoner.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no