Anskaffelse av veidriftstjeneser - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av veidriftstjeneser

Oppdragsgiver: Målselv kommune Org.nr: 972418005
Telefon: 77837700
Web: www.malselv.kommune.no/ E-post: postmottak@malselv.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92460730
Primær kontakt: Arne Lange
Primær kontakt e-post: arne.lange@malselv.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Målselv
Sammendrag: Veidriftstjenester for 2 roder, hovedsakelig vinterdrift
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no