Rv. 5 FMO Kaupanger - Vestreim - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv. 5 FMO Kaupanger - Vestreim

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +97 498916
Primær kontakt: Bjørg Norekvål
Primær kontakt e-post: bjorg.norekvaal@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane
Sammendrag: Rv. 5 i Sogndal kommune på Kaupanger mellom Shell og Vesterland skal breddeutvidas, strekninga er på ca. 1600 m. Snittbredde på dagens veg er ca. 7,2 m, variasjon ligg mellom 6,8 m og 7,4 m. Det skal etableres forsterket side og midtoppmerking. Det skal også gjøres tiltak på sideterreng i form av sprenging av fjellknauser, graving/planering, bakkeplanering, fjerne skog, samt drenering og lukking av bekkefar inn mot vegen, forlenge og etablere stikkrenne og etablere grøfter. Det skal også etableres ei passeringslomme ved avkjøring til industrifeltet, eksisterende busslommer i krysset skal fjernes og etableres på nytt i pel ca. 1525. Det skal også bygges gang og sykkelveg fra krysset til industrifeltet og fram til ny busslomme.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no