Legangersgate, Rødsveien, Bjerkeveien og Furuveien VA-anlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Legangersgate, Rødsveien, Bjerkeveien og Furuveien VA-anlegg

Oppdragsgiver: Pöyry Norway AS Org.nr: 934948262
Telefon: 69973400
Web: www.poyry.no E-post: poyry.norway@poyry.com
Kontaktpunkt: +47 99523851
Primær kontakt: Lasse Nilsen
Primær kontakt e-post: lasse.nilsen@afry.com
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: Saneringsprosjektet innebærer at eksisterende vann og avløpsledninger skal legges om, og berørte områder skal reetableres / tilbakestilles etter at VA-arbeidene er ferdig gjennomført.De prosjekterte traséene følger i hovedsak eksisterende traséer og ligger både i offentlig veigrunn og på private eiendommer.Avløpsanlegget er prosjektert som 2-rørs separatsystem (eksisterende avløpssystem er anlagt som kombinertsystem).Private stikkledninger til de av eiendommene som er tilknyttet ledningsanlegget, skal legges om ut av offentlig veigrunn for å slippe oppgravinger i veiene i etterkant av prosjektgjennomføringen, alternativt «litt» ut av kommunal VA-grøft der hvor traséene ligger på privat grunn.Ytterligere opplysninger finnes i tegningsgrunnlaget og i mengdeoppsettet.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no