1000087 Åsterudveien bro - Anbud - Norges Kommunekalender

1000087 Åsterudveien bro

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40633540
Primær kontakt: Karl Otto Vehus
Primær kontakt e-post: karl.otto.vehus@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Bærum kommune planlegger å bygge ny bro i Åsterudveien over Øverlandselva ved Haslum i Bærum.Prosjektet innbefatter også riving av eksisterende bro med fundamenter.  Det skal bygges ny kjørebro med to kjørefelt og fortau. Broen skal bygges delvis med prefabrikerte betongelementer og delvis med plasstøpt betong. Det skal også etableres betongmurer i elva både oppstrøms og nedstrøms for å unngå at elva eroderer i jordskråningen. Det krysser en 300 kv høyspentledning i luftstrekk over anlegget.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no