Parallelle rammeavtaler for elektroarbeider i Kristiansand og omegn - Anbud - Norges Kommunekalender

Parallelle rammeavtaler for elektroarbeider i Kristiansand og omegn

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Olav B. Myhre
Primær kontakt e-post: olavb.myhre@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for:Parallelle rammeavtaler for elektroarbeider i Kristiansand og omegnAngivelse av de(t) fag som rammeavtalen skal gjelde- NEK 400- ElektroarbeiderRammeavtalen vil gjelde for Statsbygg sine eide og leide eiendommer i Kristiansand og Mandal Kommune.Dagens rammeavtale utløper 1.november 2020, og denne kontrakt vil tiltre etter denne datoen.Det vil bli inngått parallelle rammeavtaler med tre av tilbyderne på bakgrunn av denne konkurransen så fremt konkurransen gir grunnlag for det.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no