Prosjekt fylkesvei 520 Svandalsfossen ledelys - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjekt fylkesvei 520 Svandalsfossen ledelys

Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Org.nr: 971045698
Telefon: 51516600
Web: www.rogfk.no E-post: firmapost@rogfk.no
Kontaktpunkt: +47 51516673
Primær kontakt: Bjørn Olav Vorland
Primær kontakt e-post: bjorn.olav.vorland@rogfk.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland
Sammendrag: Det skal etableres ledelys på begge sider over broen ved fylkesvei 520 til Sauda ved Svandalsfossen. I tillegg skal det settes opp to master for kamera med videoovervåkning og en værstasjon. Det skal legges kabelgrøfter i veibanen for framføring av trekkerør og kabler som inngår i prosjektet. Det skal kjernebores gjennom endevegger i overganger mellom grøft og bro.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no