Utførelsesentreprise (Hovedentreprise) rehabilitering og tilbygg, Stord sjukeheim - Anbud - Norges Kommunekalender

Utførelsesentreprise (Hovedentreprise) rehabilitering og tilbygg, Stord sjukeheim

Oppdragsgiver: Stord kommune Org.nr: 939866914
Telefon: 53496600
Web: www.stord.kommune.no E-post: post@stord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95936291
Primær kontakt: Lars Petter Vatna
Primær kontakt e-post: larspetter@omega.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Stord
Sammendrag: Stord kommune skal oppgradere gamle del av Stord sjukeheim. Sjukeheimen er i dag på 2 etasjar med kjellar. Romma skal rehabiliterast med nye bad og vindauge. Tak skal få ny takstein. Det skal byggast ei ny daglegstove i 2 etasjar i Sørleg del av bygning. Eksisterande seksjoneringsvegg skal forlengast over tak. Det skal etablerast nytt ventilasjonsrom på eksisterande kaldt loft Dette aggregatet skal levera luft til Nordleg del av seksjoneringsvegg. Sørleg del skal forsynast frå eksisterande anlegg i kjellar. All elektro skal fornyast.MERK!TILBODSBEFARING FOR BYGG ONSDAG 27 MAI KLOKKA 0900TILBODSBEFARING TEKNISKE FAG ONSDAG 27 MAI KLOKKA 1030
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no