1618_bilde_lite.jpeg

Direktorater

Direktorater er statlige forvaltningsorgan. Direktoratene har hele landet som virkefelt. I tillegg til direktoratenes politiske iverksettende rolle, har også direktorater faglige roller som rådgiver ovenfor departement og som kompetanseorgan utad.

Viser resultat etter treff i "Direktorater" Registrer bedrift

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (Hovedkontor)

09575 - Middelthuns g. 29, 0368 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er forvaltningsorganet for landets v...


Fiskeridirektoratet

03495 - Strandg. 229, 5817 Bergen


Sjøfartsdirektoratet

52 74 50 00 - Smedasundet 50 A, 5528 Haugesund


Direktoratet for arbeidstilsynet

73 19 97 00 - Prinsens G. 1 Statens Hus, 7013 Trondheim


Toll- og Avgiftsdirektoratet

22 86 03 00 - Schweigaards G. 15, 0191 Oslo


Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap

33 41 25 00 - Rambergv. 9, 3115 Tønsberg


Direktoratet for naturforvaltning

73 58 05 00 - Tungasletta 2, 7047 Trondheim


Direktoratet For Økonomistyring

40 00 79 97 - St. Olavs G. 25, 0166 Oslo


Direktoratet For Utviklingssamarbeid, NORAD

22 24 20 30 - Ruseløkkv. 26, 0251 Oslo


Fiskeridirektoratet Region Finnmark

03495 - Ørtangen 12, 9800 Vadsø


Vis alle treff for Direktorater