Institusjoner for rusmisbrukere - Norges Kommunekalender

Institusjoner for rusmisbrukere (Alternative søkeord)

  • A-klinikker
  • Behandling av rusmisbrukere
  • Klinikker for rusmiddelmisbrukere
  • Kursteder for rusmisbrukere

Viser resultat etter treff i "Institusjoner for rusmisbrukere" Registrer bedrift

Modum Bad (-Gordon Johnsens Stiftelse)

32 74 97 00 - Badev. 287, 3370 VikersundBufetat Nord Lamo Ungdomssenter

46 61 53 40 - Laberg, 9350 Sjøvegan


Manifestsenteret

31 29 76 50 - Hyggenv. 29, 3440 Røyken


Stensløkka Ressurssenter

23 42 76 00 - Lyder Sagens g. 20, 0358 Oslo


Granhøi Alderspensjonat As

61 31 30 10 - Ringdalslinna 63, 2750 Gran


Helseforetaket Incita As

66 92 64 00 - Bønsbakken 13, 2073 Bøn


Helse Nord-Trøndelag Hf

74 09 80 00 - Kirkeg. 2, 7600 Levanger


Oslo Universitetssykehus Hf

91 50 27 70 - Tårnbygget Kirkev. 166, 0450 Oslo


Vis alle treff for Institusjoner for rusmisbrukere