Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.

Viser resultat etter treff i "Avløpsanlegg" Registrer varemerke

Lowara Pumps

Lowara pumpene tibyr tjenester og løsninger for vannforsyning og vannpumper for industrien verden over. Lowara pumpene er produsert i AISI 304 og AISI 316 fabrikkerte rustfritt stål, som dekker mange applikasjoner fra vann til noen kjemiske sammensetninger. Pumpene e-SVTM har lavere energibehov ved å ha redusert CO2-utslipp og mindre påvirkning på miljøet.


Nijhuis

Nijhuis er varemerke og produsent av en rekke pumper. Pumpene er blant annet tilpasset brannredningsutstyr onshore, offshore og maritimt.


Stilla

Stilla er et varemerke fra Pipelife for et lyddempende avløpssystem for montering i bygninger.