|*|1665_bilde_lite.jpeg

Batterier

Batterier avgir energi i elektrisk form. Det skilles mellom primærbatterier og sekundærbatterier. Primærbatterier er engangsbatterier, for eksempel litiumbatterier. Litiumbatterier brukes gjerne i alarm- og sikkerhetsutstyr og medisinsk utstyr. Primærbatterier omfatter også brenselceller. Sekundærbatterier er oppladbare, og omfatter blant blyakkumulator som brukes blant annet i elektriske biler.

Viser resultat etter treff i "Batterier" Registrer varemerke