Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg! - Norges Kommunekalender

Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!

Illustrasjon artikkel

Norsk Kommunalteknisk Forening er en ideell organisasjon som formidler kunnskap innenfor de kommunaltekniske fagområdene.

670 kommunale organisasjonsenheter deltar i NKFs faglige nettverksgrupper. Deltakerne deler erfaringer og løser felles utfordringer.

NKF har nettverksgrupper på fagområdene:

Bygg og eiendom
Byggesak
Vann, avløp og annen infrastruktur i grunn
Veg og uteområder

Få mer informasjon på NKFs hjemmesider.