Flyplassvei til Kjevik vil ikke bli forsinket av bymiljøavtale - Norges Kommunekalender

Flyplassvei til Kjevik vil ikke bli forsinket av bymiljøavtale

Illustrasjon artikkel

Sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik raskest mulig. Det er nå enighet om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen. Strekningen vil heller ikke bli lagt inn i en eventuelt framtidig bymiljøavtale. Det blir derfor mulig å få en fortgang i planleggingen av strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Omtalte Flyplassvei ligger i den siste seksårsperioden av inneværende Nasjonale transportplan (NTP); Det er derfor naturlig å vurdere veiens plassering i rulleringen av NTP i 2017.

- Det har vært et essensielt, lokalt ønske om at flyplassveien ikke blir gjort avhengig av en bymiljøavtale og prosjektet henger ikke naturlig sammen med bypakken. I denne omgang har det derfor vært svært viktig å koble den fra diskusjonen rundt bypakken, sier Solvik-Olsen.

 

Henger ikke naturlig sammen med bypakken
Den nye flyplassveien vil sikre en raskere og mer trafikksikker adkomst til flyplassen. Den vil derimot ha liten effekt på null-vekstmålet for personbiltrafikk innenfor byområdet samt overgang til gang, sykkel og kollektiv, noe som er et mål for bymiljøavtalen.