Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev - Norges Kommunekalender

Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev

Illustrasjon artikkel

Tilskudd til klimatiltak i kommunene. Klimasats er en støtteordning norske kommuner kan søke om for klimasatsing i kommunen.

Dette og mer kan du lese om her