Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017 - Norges Kommunekalender

Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017

Illustrasjon artikkel

Tema for året er hvordan klimaendringer utfordrer alle som driver med utbygging og drift av produksjonsanlegg, og hvordan våre bransjer påvirkes av, og er viktige i, det grønne skiftet.

Kan vi gjøre det grønne skiftet blått?

- Alle som jobber med å utvikle produksjonsanlegg må bidra til å løfte fram grønne løsninger. Miljø- og klimautfordringene treffer oss med full styrke, og krever at både planleggere, utbyggere, entreprenører og leverandører tenker annerledes. Brødrene Dahls 360 Symposium skal belyse både utfordringer og muligheter i dette arbeidet.

Dette sier Torbjørn Vik, salgs- og markedsdirektør i Brødrene Dahl, og ansvarlig for 360 Symposium. Det er fjerde gang Brødrene Dahl inviterer alle som jobber innen vann- og miljøteknikk, samferdsel og vannkraft til en felles samling for å se hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer. Nytt av året er at også havbruk har fått en egen fagdel.

- Ideen bak 360 Symposium er å se samfunnsplanleggingen i et helhetlig perspektiv, se hvilke utfordringer som er felles for alle, og hvordan hvert fagområde kan skape nye, grønne løsninger. Jørgen Randers holder hovedforedraget om hvordan klimaendringene påvirker oss, forteller Vik.

Den største delen av programmet består av fagsymposier for hvert fagområde. – Det skal være god tid til å møtes på tvers av bransjer og fag, men samtidig skal hvert enkelt område dyrke sine interesseområder. Programmet er nå  klart for alle fagdelene, sier Vik. – Havbruksnæringa som er med for første gang passer godt inn i miksen. De gir mat på bordet verden over med svært lave klimagassutslipp. Samtidig er det lokale miljøutfordringer som må løses, sier Vik.

360 Symposium kan skilte med over 30 innledere på høyeste nivå, blant disse to statsråder. – Vi setter enorm pris på at både Fiskeriminister Per Sandberg og Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har takket ja til invitasjonen vår. Vi har veldig tro på at godt miljøarbeid må baseres på samarbeid mellom politikere og næringsliv, sier Torbjørn Vik i Brødrene Dahl.

Alle deltakere er også invitert til å feire Brødrene Dahls 100-årsjubileum. – På kvelden skal vi ha en skikkelig markering av at Brødrene Dahl er 100 år i 2017. Målet er å få til en bursdagsfest vi kan snakke om de neste 100 årene, avslutter Vik.

Torbjørn Lothe Vik og Anders Kallerud i Brødrene Dahl AS

360 Symposium arrangeres av Brødrene Dahl. Brødrene Dahl er Norges ledende grossist innen rør og teknisk utstyr til blant annet VVS, vann- og miljøteknikk, samferdsel, havbruk og vannkraft. 360 Symposium 2017 arrangeres på «The Qube» på Gardermoen 22. og 23. mars 2017. I tillegg til fagseminarer deltar 45 utstillere på messen som arrangeres parallelt. Program og informasjon finnes http://www.360.no/