Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder - Norges Kommunekalender

Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder

Illustrasjon artikkel

KLP Banken lanserer 1. februar Plasseringskonto Pluss Bedrift. Dette er en konto som passer for kommuner og bedrifter som har større beløp de ønsker å plassere til god rente.

Plasseringskonto Pluss Bedrift kan åpnes av kommuner, kommunale selskaper og bedrifter.. Kontoen har bedre innskuddsbetingelser enn ordinær sparekonto, og pengene er bundet i 31 dager.

– Plasseringskontoen passer for kommuner og bedrifter som har et større beløp som de ønsker å plassere til god rente. Betingelsene er meget konkurransedyktig for de som har mer enn 500 000 kroner i overskuddslikviditet, sier finanssjef Christopher Steen i KLP Banken.

Innskuddsbetingelsene er:

0,20% ved innskuddsbeløp under kr 500 000

1,50% ved innskuddsbeløp over kr 500 000

Maks innskudd er 20 millioner kroner.

Plasseringskonto Pluss Bedrift har 31 dagers oppsigelse av innskudd (hele eller deler av innskuddet). Dersom kunden vil ha penger utbetalt før det har gått 31 dager påløper et uttaksgebyr på 5 prosent av innskuddet.

Se mer informasjon om Plasseringskonto Pluss Bedrift her