Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester - Norges Kommunekalender

Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

Illustrasjon artikkel

EHF-konferansen er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor i utviklingen av digitale anskaffelses- og betalingsprosesser.

I følge Difi er digitalisering selve ryggraden i en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Elektronisk handelsformat (EHF) er en vesentlig byggekloss i digitalisering av anskaffelsesprosesser, og gjør det mulig med standardisert elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom deres datasystemer. Difi er godt i gang med å lage EHF-dokumenter som dekker behov gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Les mer om konferansen her

 

Les hele nyhetsbrevet her