Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult As (hovedkontor) her

Les også:
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Great Place to Work i Sopra Steria
Luftfilter for høydebasseng
Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017
Cookies
Nyheter fra Eikmaskin AS
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa
Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
TESS kjøper i PSO
Coromatic fikk storkontrakt i Nepal
Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016
Kommunevegdagene 2016
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Konferansereise med havutsikt
Sommerleir med tema demens
- Målet var å få en bredere kompetanse
Leteng med nye kurs våren 2017
Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21
To nye vedtak om kommunesammenslåing
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester
Coromatic Academy i Stavanger 28. mars
NKF: Kurs og konferanser
Sommertilbud: Få 15% på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?
NTM Trailer & Tipp AS
Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka
Maria Jakobson brenner for BIM
Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder
Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen
Se opptak fra årets BIM Forum
NKF er 110 år - se videoen!
Fra TOOLS til TESS
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
FluidVertic PUR
Leteng med egenprodusert møtebord
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Løste slangeproblem i lakseslakting
Tromsøkonferansen 2017
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
Brukerkonferanse 2016
Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017
Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER
Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab
Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Ingen nye kommunesammenslåinger
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge
Solstrøm selvsagt på øya
PERSONVERN
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse
Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann
Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?
Vinner av Kommunebarometeret 2016
Åpnet bru og tunnel i Torsken
Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt
Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk
Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!
Lederkonferansen 2016
Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon
Nyhet fra Burkert Contromatic AS
Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner
Hjellnes Consult med oppfordring
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
TESS med RFID-styrt lagercontainer
Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.
Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd
Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender
Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017
Ny økonomisjef i Coromatic
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Ny forhandler av Blåkläder
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
Nå satser Elverum grønt
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Pressemelding fra TESS
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Nyhet fra NHO
Pressemelding fra Coromatic AS
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Kurs og konferanser vinter 2018
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Program for Tromsøkonferansen 2018
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Rørleggeren verdsetter service
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
IK-BYGG konferansen 2017
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Oslo Miljøpris 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Brødrene Dahl inviterer til storsamling
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Pressemelding fra Brødrene Dahl: Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no
Nytt fra Miljødirektoratet
Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster
GOD PÅSKE!

Produktnyheter

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Nyheter fra Eikmaskin AS

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa

illustrasjon

Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Coromatic fikk storkontrakt i Nepal

illustrasjon

Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016

illustrasjon

Kommunevegdagene 2016

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Leteng med nye kurs våren 2017

illustrasjon

Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21

illustrasjon

To nye vedtak om kommunesammenslåing

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

illustrasjon

Coromatic Academy i Stavanger 28. mars

illustrasjon

NKF: Kurs og konferanser

illustrasjon

Sommertilbud: Få 15% på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder

illustrasjon

Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen

illustrasjon

Se opptak fra årets BIM Forum

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

FluidVertic PUR

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Løste slangeproblem i lakseslakting

illustrasjon

Tromsøkonferansen 2017

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Brukerkonferanse 2016

illustrasjon

Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017

illustrasjon

Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab

illustrasjon

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Ingen nye kommunesammenslåinger

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge

illustrasjon

Solstrøm selvsagt på øya

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse

illustrasjon

Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann

illustrasjon

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?

illustrasjon

Vinner av Kommunebarometeret 2016

illustrasjon

Åpnet bru og tunnel i Torsken

illustrasjon

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

illustrasjon

Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk

illustrasjon

Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!

illustrasjon

Lederkonferansen 2016

illustrasjon

Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

illustrasjon

Nyhet fra Burkert Contromatic AS

illustrasjon

Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner

illustrasjon

Hjellnes Consult med oppfordring

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

TESS med RFID-styrt lagercontainer

illustrasjon

Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.

illustrasjon

Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender

illustrasjon

Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017

illustrasjon

Ny økonomisjef i Coromatic

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Rørleggeren verdsetter service

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Brødrene Dahl inviterer til storsamling

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Pressemelding fra Brødrene Dahl: Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon