Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Zerokonferansen
Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
NorDan Myggnetting
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor
Albert E. Olsen blir TESS
Holund Elektronikk lanserer
Løste slangeproblem i lakseslakting
Brukerkonferanse 2016
Nå satser Elverum grønt
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Solstrøm selvsagt på øya
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
Treårsavtale med TechnipFMC
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%
FluidVertic PUR
Ny forhandler av Blåkläder
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Ingen nye kommunesammenslåinger
Enwa Titanium AOP
Konferansereise med havutsikt
Sommerleir med tema demens
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Bravida styrker seg i Orkdal
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
Sammenslåing av revisjonsenheter
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
UTVIDER TIL SAUDA
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Se opptak fra årets BIM Forum
Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster
Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Coromatic fikk storkontrakt i Nepal
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Great Place to Work i Sopra Steria
Pressemelding fra Coromatic AS
Sikrer fremtidig ekspansjon
Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
TESS kjøper i PSO
Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
GOD PÅSKE!
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
- Målet var å få en bredere kompetanse
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Leteng med egenprodusert møtebord
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Kommunevegdagene 2016
Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017
Maria Jakobson brenner for BIM
NKF er 110 år - se videoen!
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016
Fra TOOLS til TESS
Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Nytt fra Miljødirektoratet
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
PERSONVERN
Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker
Cookies
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
To nye vedtak om kommunesammenslåing
Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd
Åpnet bru og tunnel i Torsken
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21
Enkel påføring av byggskum
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
ONS-veteran med innovative nyheter
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Pipelife kjøper Isoterm AS
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Ny økonomisjef i Coromatic
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Pressemelding: TESS runder 50
Oslo Miljøpris 2017
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Bestill konferanse for 2019 nå!
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Økt utvalg av 3D-modeller
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
TESS med RFID-styrt lagercontainer
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Scandec utvider skolesatsingen
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
IK-BYGG konferansen 2017
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Miljø&Teknikk
Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Avtale med Bremnes Seashore
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
NorDan introduserer nye dørmodeller
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Er du opptatt av design?
Program for Tromsøkonferansen 2018
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!
Lederkonferansen 2016
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk
Kurs og konferanser vinter 2018
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Nyhet fra NHO
Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt
NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz
Pressemelding fra TESS
Vinner av Kommunebarometeret 2016
Revisjonscontainere til Equinor

Produktnyheter

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Holund Elektronikk lanserer

illustrasjon

Løste slangeproblem i lakseslakting

illustrasjon

Brukerkonferanse 2016

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Solstrøm selvsagt på øya

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%

illustrasjon

FluidVertic PUR

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Ingen nye kommunesammenslåinger

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Se opptak fra årets BIM Forum

illustrasjon

Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster

illustrasjon

Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Coromatic fikk storkontrakt i Nepal

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Kommunevegdagene 2016

illustrasjon

Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

To nye vedtak om kommunesammenslåing

illustrasjon

Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd

illustrasjon

Åpnet bru og tunnel i Torsken

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Ny økonomisjef i Coromatic

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

TESS med RFID-styrt lagercontainer

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!

illustrasjon

Lederkonferansen 2016

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

illustrasjon

NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Vinner av Kommunebarometeret 2016

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon