Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Åpnet bru og tunnel i Torsken
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
Miljø&Teknikk
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Oslo Miljøpris 2017
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune
Avtale med Bremnes Seashore
NorDan introduserer nye dørmodeller
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Er du opptatt av design?
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
NKF: Kurs og konferanser
Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
To nye vedtak om kommunesammenslåing
Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017
IK-BYGG konferansen 2017
Coromatic Academy i Stavanger 28. mars
Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen
Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Coromatic fikk storkontrakt i Nepal
Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no
Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21
GOD PÅSKE!
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
Ny økonomisjef i Coromatic
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017
Maria Jakobson brenner for BIM
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Program for Tromsøkonferansen 2018
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd
Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.
Kurs og konferanser vinter 2018
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Pressemelding fra Coromatic AS
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Nyhet fra NHO
Pressemelding fra TESS
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Leteng med nye kurs våren 2017
TESS med RFID-styrt lagercontainer
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge
Hjellnes Consult med oppfordring
Nå satser Elverum grønt
Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Nyhet fra Burkert Contromatic AS
Ny forhandler av Blåkläder
Sommerleir med tema demens
Konferansereise med havutsikt
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon
Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur
Great Place to Work i Sopra Steria
Lederkonferansen 2016
Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
TESS kjøper i PSO
Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Brukerkonferanse 2016
- Målet var å få en bredere kompetanse
Vinner av Kommunebarometeret 2016
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?
Fra TOOLS til TESS
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste
Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann
Tromsøkonferansen 2017
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse
Løste slangeproblem i lakseslakting
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
Solstrøm selvsagt på øya
PERSONVERN
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Cookies
FluidVertic PUR
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Ingen nye kommunesammenslåinger
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
Se opptak fra årets BIM Forum
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender
Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen
Enkel påføring av byggskum
Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring
Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER
ONS-veteran med innovative nyheter
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Pipelife kjøper Isoterm AS
Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Pressemelding: TESS runder 50
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Leteng med egenprodusert møtebord
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
NKF er 110 år - se videoen!
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Kommunevegdagene 2016
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Nytt fra Miljødirektoratet
Bestill konferanse for 2019 nå!
Økt utvalg av 3D-modeller
Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa
Nyheter fra Eikmaskin AS
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Scandec utvider skolesatsingen
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

Produktnyheter

Åpnet bru og tunnel i Torsken

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

NKF: Kurs og konferanser

illustrasjon

Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

To nye vedtak om kommunesammenslåing

illustrasjon

Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Coromatic Academy i Stavanger 28. mars

illustrasjon

Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen

illustrasjon

Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Coromatic fikk storkontrakt i Nepal

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

Ny økonomisjef i Coromatic

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

illustrasjon

Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Leteng med nye kurs våren 2017

illustrasjon

TESS med RFID-styrt lagercontainer

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge

illustrasjon

Hjellnes Consult med oppfordring

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Nyhet fra Burkert Contromatic AS

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

illustrasjon

Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Lederkonferansen 2016

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Brukerkonferanse 2016

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Vinner av Kommunebarometeret 2016

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste

illustrasjon

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann

illustrasjon

Tromsøkonferansen 2017

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse

illustrasjon

Løste slangeproblem i lakseslakting

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

Solstrøm selvsagt på øya

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

FluidVertic PUR

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Ingen nye kommunesammenslåinger

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

Se opptak fra årets BIM Forum

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender

illustrasjon

Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

illustrasjon

Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Kommunevegdagene 2016

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa

illustrasjon

Nyheter fra Eikmaskin AS

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon