Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Sommerleir med tema demens
Konferansereise med havutsikt
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Treårsavtale med TechnipFMC
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Enwa Titanium AOP
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Bravida styrker seg i Orkdal
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Leteng med egenprodusert møtebord
Kommunevegdagene 2016
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Sammenslåing av revisjonsenheter
UTVIDER TIL SAUDA
NKF er 110 år - se videoen!
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
Great Place to Work i Sopra Steria
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS
TESS kjøper i PSO
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Coromatic fikk storkontrakt i Nepal
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Pressemelding fra Coromatic AS
Nytt fra Miljødirektoratet
Sikrer fremtidig ekspansjon
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
- Målet var å få en bredere kompetanse
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
To nye vedtak om kommunesammenslåing
Prisvinnende miljøprosjekt
NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker
Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
Fra TOOLS til TESS
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Ny økonomisjef i Coromatic
Maria Jakobson brenner for BIM
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
PERSONVERN
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Cookies
Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Oslo Miljøpris 2017
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
TESS med RFID-styrt lagercontainer
Enkel påføring av byggskum
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
ONS-veteran med innovative nyheter
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Pipelife kjøper Isoterm AS
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner
Pressemelding: TESS runder 50
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Åpnet bru og tunnel i Torsken
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Bestill konferanse for 2019 nå!
Økt utvalg av 3D-modeller
IK-BYGG konferansen 2017
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Lederkonferansen 2016
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Scandec utvider skolesatsingen
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Miljø&Teknikk
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Vinner av Kommunebarometeret 2016
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt
Program for Tromsøkonferansen 2018
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Avtale med Bremnes Seashore
Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
NorDan introduserer nye dørmodeller
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Kurs og konferanser vinter 2018
Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Er du opptatt av design?
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Solstrøm selvsagt på øya
Nyhet fra NHO
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Pressemelding fra TESS
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Ingen nye kommunesammenslåinger
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz
Revisjonscontainere til Equinor
Nå satser Elverum grønt
Zerokonferansen
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
NorDan Myggnetting
Se opptak fra årets BIM Forum
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring
Albert E. Olsen blir TESS
Holund Elektronikk lanserer
Ny forhandler av Blåkläder

Produktnyheter

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Kommunevegdagene 2016

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Coromatic fikk storkontrakt i Nepal

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

To nye vedtak om kommunesammenslåing

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Ny økonomisjef i Coromatic

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

TESS med RFID-styrt lagercontainer

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Åpnet bru og tunnel i Torsken

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Lederkonferansen 2016

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Vinner av Kommunebarometeret 2016

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Solstrøm selvsagt på øya

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Ingen nye kommunesammenslåinger

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Se opptak fra årets BIM Forum

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Holund Elektronikk lanserer

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon