Bioclear RAS - Bedrifter - Norges Kommunekalender
6719_bilde_lite.jpeg

Bioclear RAS

Vår komplette løsning for rensing og gjenbruk av vann. Her er alle våre kunnskaper om vannbehandling, gassutveksling, oksygenering, interntransport, sortering, dødfiskhåndtering, etc, satt sammen til et komplett system.

Vi har fokusert spesielt på spedevannsbehandling, slik at man ikke får inn smitte.  Dessuten benytter vi ozon både før og etter biofilteret, kombinert med god filtrering. Dette gir et helt klart vann i RAS-anlegget.

Les mer på hjemmesiden

Viser resultat etter treff i "Bioclear RAS" Registrer bedrift

Sterner AS

64 85 94 20 - Anolitv. 16, 1400 Ski

Salg av vannbehandlingsløsninger til vannverk, avløpsrenseanlegg, fiskeoppdret...


Vis alle treff for Bioclear RAS