Brønnøy kommune - Norges Kommunekalender

Brønnøy kommune

Brønnøy kommune ligger på Helgeland i Nordland fylke. Kommunen er 1041 km2 og har ca 7900 innbyggere. Byen Brønnøysund er kommunesenter.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Frank Nilssen kommunedirektør
Økonomi email Øyvind Løvdahl økonomisjef
Teknisk email Stephen Høgeli konst. teknisksjef
Ordfører email Eilif Kristian Trælnes (SP) ordfører
Varaordfører email Tore Tveråmo (H) varaordfører
Formannskapssekretær email Aina Slotterøy formannskapssekretær
Kommunelege email Even Thokildsen kommunelege I
Skole/barnehage/oppvekst email Terje Heggheim oppvekstsjef
Helse/omsorg/sosial email Janne Linghaug helse og velferdssjef
Eiendom email Arnt Ståle Sæthre leder Eiendom
Utvikling email Johnny Hanssen næringssjef
Utvikling email Stephen Høgeli konst. plan og utviklingssjef
 

Demografi

Antall innbyggere 7924
Areal 1040 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 11
AP-logo AP 7
H-logo H 4
Rødt-logo Rødt 2
V-logo V 1
SV-logo SV 1
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste SP/FRP/H 4
AP-logo AP 3
Fellesliste AP/V/SV/Rødt 3
V-logo V 2

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!