Ranso As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Ranso As

Å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede i Randaberg og Sola kommune som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsetningen skal basere seg på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsetningen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Muligheten for yrkesmessig attføring må holdes åpen.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo