Dalane Energi IKS - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Dalane Energi IKS

Sikre Dalane-regionen sikker tilgang på energiressurser, ved minst mulig belastning av miljøet. Drie produksjon, omsetning og distribusjon av energi, å sikre en rasjonell utnyttelse av energiressurser og legge til rette for en sikker kraftforsyning. Drive selskapet forretningsmessig med vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. Drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål. Delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål eller som kan sikre økt verdiskapning og bedre utnyttelse av selskapets ressurser.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo