As Nordlandskraft - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

As Nordlandskraft

Å sikre befolkningen i Nordland og Troms varige fordeler av kraftutbyggingen i fylkene og sikre en rimelig fordeling av disse gjennom: - forvaltning og finansiering av fylkeskommunal medeiendomskraft - forvaltning og formidling av fylkeskommunal konsesjonskraft i Nordland fylke - å sørge for best mulig utnyttelse av rettighetene - å bidra til tilfredsstillende kraftforsyning til på sikt lavest mulig kostnad for abbonentene - å bidra til utjevning av kraftpriser i aksjonærenes forsyningsområder.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 75 77 33 42
  • Besøksadresse: 8275 Storjord I Tysfjord
  • Postadresse: Postboks 8275 Storjord I Tysfjord
  • Org.nr: 840550672
  • Send forespørsel