Diakonhjemmet Sykehus As - Norges Kommunekalender
 • Kontaktpersoner
 • Resultatregnskap
 • Fagpersonell
 • Bransjer
 • Drift/Eier
 • Kontorer

Diakonhjemmet Sykehus As

Selskapet har som formål på "non-profit" basis å bidra til å fremme den diakonale sak i kirke og samfunn. Som diakonal institusjon innenfor rammen av Den norske Kirke skal selskapet bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Det norske Diakonhjem. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Sykehuset skal drives i nært samarbeid med andre deler av helse- og sosialtjenesten og med krikens øvrige diakonale virksomhet. Innenfor rammen av det som er bestemt i første ledd skal selskapet: Drive sykehus i samsvar med lov om spesialisthelsetjenesten m.v. Drive forskning, fagutvikling og forsøksvirksomhet innenfor sykehusets ansvarsfelt, herunder arbeide med medisinetiske spørsmål. Samarbeide med Diakonhjemmets øvrige virksomhet, herunder delta i undervisningen av ulike faggrupper innenfor helsetjenesten og diakoni. Sykehuset skal utøve sin virksomhet i sams

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

 • Relaterte treffKontaktinfo


 • Telefon: 22 45 15 00 Faks: 22 45 16 06
 • Besøksadresse: Diakonv. 12, 0370 Oslo
 • Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
 • Org.nr: 982791952
 • Send forespørsel