Eskoleia AS - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Eskoleia AS

Samfunnøkonomisk- og bedriftsøkonomisk verdiskapning. Utøvelse av arbeidstrenings-, prøvings- og kvalifiseringstjenester overfor yrkesvalghemmede med sikte på nytt yrkesvalg og ordinært arbeid er det primære formål, hensyntatt bedriftsøkonomisk virksomhet for å sikre selskapets drift og økonomi.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo