Unicare Landaasen As - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Fagpersonell
  • Bransjer
  • Drift/Eier

Unicare Landaasen As

Drift av rehabiliteringsvirksomhet. Virksomheten skal drives etter prinsipper for ideell virksomhet. Eventuelt overskudd skal benyttes i virksomheten og det skal ikke utbetales utbytte eller konsernbidrag.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo