Hagahaugen AS - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Fagpersonell
  • Bransjer
  • Drift/Eier
  • Kontorer

Hagahaugen AS (Voss Rehabiliteringsenter)

Eiga og driva institusjonen Voss Rehabiliteringsenter AS. Selskapet kan driva utleige av terapibasseng til ålmenta og utleie av heile eller deler av bygningsanlegget.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 56 52 06 20
  • Besøksadresse: Hagahaugv. 30, 5705 Voss
  • Org.nr: 968677748