Sparebank 1 Gruppen As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Sparebank 1 Gruppen As

Eie aksjer i foretak som etter sine vedtekter skal tilby særlige finansielle tjenester, herunder forsikrings-og verdipapirtjenester. Selskapet kan også eie aksjer i selskap som skal utvikle, eie og/ eller distribuere programvare-og informasjonsteknologi, markedsføringstjenester, produkter, lisenser, varemerke og andre immatrielle rettigheter, samt utøve virksomhet i tilknytning til dette.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo