Camphill Landsbystiftelse i Norge - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer
  • Kontorer

Camphill Landsbystiftelse i Norge

a) å skape egnede utviklings-, livs- og eventuelt pleiemuligheter for barn, ungdom og voksne som trenger særskilt hjelp. Dette skal skje innen nye sosiale livs- og arbeidsformer sammen med mennesker som vil delta i en slik livsform. b) å skape egnede utdannelsesmuligheter som kvalifiserer for alle virksomheter som Landsbystiftelsen tar hånd om. c) å gjennomføre og innrette forskningsarbeider som oppstår utfra de oppgaver stedene stiller seg, og som kan utvikle dem videre. d) på jordeiendommene skal den biologisk dynamiske jordbruksmetode anvendes.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo