Alfred Berg Kapitalforvaltning As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Alfred Berg Kapitalforvaltning As

Forvaltning av verdipapirfond herunder salg og innløsning av andeler for de fond selskapet forvalter og kjøp og salg av verdipapirer. Selskapets formål er videre å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning som definert i lov om verdipapirhandel § 1-2 første ledd nr. 3, samt slik virksomhet som det etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er tillatt å drive i sammenheng med selskapets virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo


  • Telefon: 22 00 51 00 Faks: 22 00 51 05
  • Besøksadresse: Munkedamsv. 35, 250
  • Postadresse: Postboks 1294 Vika, 0111 Oslo
  • Org.nr: 956241308
  • Send forespørsel