Buskerud Kommunerevisjon Iks - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Buskerud Kommunerevisjon Iks

Selskapets formål er å dekke deltakernes behov for: 1. Revisjonstjenester. 2. Andre tjenester, herunder undersøkelser og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. Selskapet kan også påta seg oppdrag for andre såfremt dette ikke er i strid med gjeldende bestemmelser om revisjon. Selskapet har ikke erverv til formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Revisjon Øst IKS

62 43 58 00 - Kildev. 14, 2340 Løten

Revisjon Øst IKS er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å be...
Kontaktinfo