Buskerud Kommunerevisjon Iks - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Buskerud Kommunerevisjon Iks

Selskapets formål er å dekke deltakernes behov for: 1. Revisjonstjenester. 2. Andre tjenester, herunder undersøkelser og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. Selskapet kan også påta seg oppdrag for andre såfremt dette ikke er i strid med gjeldende bestemmelser om revisjon. Selskapet har ikke erverv til formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Hedmark revisjon IKS

62 43 58 00 - Kildev. 14, 2340 Løten

Hedmark Revisjon IKS har 2 kontorer på Løten og i Kongsvinger.


Vestfold og Telemark revisjon IKS

33 07 13 00 - Sollistrandsv. 12, 3187 HortenKontaktinfo