Agderforskning As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Agderforskning As

Forskning, utvikling og formidling som bidrar til videreutvikling av nærings- og samfunnsliv, samt til annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet skal ikke ha til formål å gi aksjeeierne økonomisk utbytte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo