Kopinor - Norges Kommunekalender

Kopinor


En samarbeidspartner for utdannings-Norge

Kopinor er en organisasjon av rettighetshavere, stiftet 1980. Kopinor inngår, på vegne av rettighetshavere i inn- og utland, avtaler med alle typer virksomheter i Norge om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Kopinor krever inn vederlag for analog og digital kopiering fra bøker, aviser, tidsskrift, noter og lignende og fordeler vederlaget til rettighetshaverne. Avtalene dekker bl.a. grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, statlig, fylkeskommunal og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn, organisasjoner og næringsliv. Gjennom Kopinoravtalene sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Les mer:

Kopinor-avtaler for skoler og barnehager

Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler

Kopinor-avtaler for bedrifter

Kontaktinformasjon:

Kopinor AS
Adresse: Stortingsgata 22, 0161 Oslo
Telefon: 23 10 74 00
E-post: kopinor@kopinor.no


Kontaktperson:

Hege Lunde, kommunikasjonssjef, telefon 23 10 74 55 | 975 35 235

 


 

Produkter

Forbund, foreninger og organisasjoner Skolemateriell
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Yngve Johan Slettholm Adm. direktør
Marked email Hege Lunde Kommunikasjonssjef

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!