Ringsaker Montessoriskole Sa - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Årstrinn
  • Elever
  • Anlegg ved skolen

Ringsaker Montessoriskole Sa

Etablere og legg til rette for drift av skole basert på Montessoripedagogikk. Eier og driver Ringsaker Montessoriskole. Eier, forvalter og driver de lokaler og uteanlegg selskapet måtte eie/leie til drift av skole. Forestår de nødvendige tiltak og aktiviteter for å sikre driften. Engasjerer seg i tiltak som positivt påvirker barns oppvekstmiljø. Arbeide for gode relasjoner hjem - skole, og skole - nærmiljø.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo