Revisjon Øst IKS - Norges Kommunekalender

Revisjon Øst IKS


Et kompetansesenter for kommunal revisjon

Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor.

Revisjon Øst IKS er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å bedre forvaltningen i kommunal sektor.

Vår primæroppgave er å revidere kommuneregnskapene for de folkevalgte i eierkommunene. Gjennom vår erfaring og kompetanse skal vi være en støttespiller og veileder for kommunene, slik at forvaltningen skjer innenfor de til enhver tid gjeldene rammer og lovverk. Revisjon Øst IKS skal bidra til å trygge en effektiv kommunal virksomhet.

Vi holder til på Løten og Kongsvinger

 

Kontakt oss:

Telefon: 62 43 58 00

post@rev-ost.no


 

Produkter

Kommunerevisjon Revisjon
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Morten Alm Birkelid Daglig leder
Revisjon (ekstern) email Kristin Fragell Lillevold Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Revisjon (ekstern) email Jo Erik Skjeggestad Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Revisjon (ekstern) email Rolf Berg Regnskapsrevisor
Revisjon (ekstern) email Magnus Michaelsen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Revisjon (ekstern) email Tommy Pettersen Oppdragsansvarlig regnskapsrevisør

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!