Kommunalbanken As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Kommunalbanken As

Yte lån til kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti, eller annen betryggende sikkerhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff















Kontaktinfo