Vestfold og Telemark revisjon IKS - Norges Kommunekalender

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vestfold og Telemark revisjon er et uavhengig og selvstendig offentlig revisjonsselskap som utfører revisjon for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark.Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver eierkommune/fylkeskommunen. Styret velges av representantskapet og har ansvar for forvaltningen av selskapets virksomhet. Vi er en totalleverandør og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for fylkeskommunen og kommunene, samt revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper.
 

Produkter

Kommunerevisjon Revisjon
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Kjell Ekman Dagl. leder
Øvrig ledelse email Linn Therese Bekken Nestleder
Øvrig ledelse email Kirsti Torbjørnson Leder forvaltningsrevisjon og oppdragsansvarlig revisor
 

Produktnyheter

Sammenslåing av revisjonsenheter

Eierne av Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS har sammen stiftet det nye selskapet Vestfold og T...

Vis mer

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!